Hullabaloo

 

Spēles gaita: Spēlētāji sadalās komandās. Katra komanda izvēlās spēles kauliņu un novieto to uz START lauciņa. Katra komanda paņem – 3 Echo, 3 Interference un 3 Gesture kauliņus. Katra komanda iegriež ratu, tam kuram būs lielāks cipars, sāk spēli. Katrai komandai jāizlemj kārtība, kādā grupas dalībnieki izpildīs gājienus.

BGG info