Izpārdošana!

Genius Alias

9.99

-38%

Nav noliktavā

I daļa 

Ja protat spēlēt populāro spēli «Alias», jums jāizlasa tikai šī noteikumu pirmā daļa, lai spēlētu «Genius Alias» ar visiem tās ģeniālajiem paņēmieniem. Uzmanīgi izlasiet noteikumus! Atšķirības no oriģinālās spēles «Alias» ir šādas: 

 • Pirms spēles sākuma dalībnieki vienojas, vai paskaidrojamo vārdu vidū drīkst būt personvārdi un nosaukumi, žargona vai dialektu vārdi, saīsinājumi utt.
 • Spēlē «Genius Alias» nav vārdu kartīšu – paskaidrojošā spēlētāja uzdevums ir izveidot vārdus, trīs atšķirīgos veidos izmantojot burtu kartītes. Cipars, uz kāda atrodas gājienu veicošās komandas spēles figūra, nosaka, kurš no trim paskaidrošanas veidiem ir jāizmanto šajā gājienā.

1. Paroles (paskaidro abi spēlētāji)

 • Gājienu veicošās komandas priekšā tiek nolikta tukšā džokera kartīte. Smilšu pulkstenis tiek apvērsts, un ap džokera kartīti tiek atklātas 5 burtu kartītes.
 • Abi spēlētāji prātā cenšas izveidot vārdu tikai no atklātajiem burtiem. Tukšā kartīte var būt jebkurš burts.
 • Vārdā jābūt vismaz 3 burtiem (bet ne vairāk par 6), un tam ir jābūt pamata (vārdnīcu) formā. 
 • Kad vienam no spēlētājiem ir ienācis prātā vārds, viņš sāk to paskaidrot kā parastā «Alias» spēlē.
 • Kad otrs spēlētājs uzmin vārdu, ir pienākusi viņa kārta paskaidrot nākamo vārdu.
  Spēlētāji turpina pamīšus minēt vārdus, līdz viņiem atvēlētais laiks ir pagājis.
 • Par katru pareizi uzminētu vārdu komanda noliek uz galda burta kartīti no kaudzītes (ar burtu uz leju), lai atzīmētu iegūto punktu.
 • Komanda var izvēlēties ziedot iegūto punktu, lai aizstātu vienu no atklātajiem burtiem uz galda ar šo kartīti.
 • Kad atvēlētais laiks ir pagājis, komanda drīkst pavirzīt uz priekšu savu spēles figūru spēles laukumā par iegūto punktu skaitu, dalītu ar 2.

2. Izmantot visus 3

 • Smilšu pulkstenis tiek apvērsts, un gājienu veicošais spēlētājs savā priekšā atklāj 3 burtu kartītes.
 • Tagad viņam prātā jāizveido vārds, kurā ir visi 3 šie burti. Burti vārdā var būt jebkādā secībā, piemēram, ar burtiem OTP spēlētājs var paskaidrot vārdu PiTOns.
 • Kad spēlētājam ir ienācis prātā vārds, viņš sāk to paskaidrot kā parastā «Alias» spēlē.
 • Kad otrs spēlētājs uzmin vārdu, paskaidrotājs uz iepriekšējām kartītēm uzliek 3 jaunas burtu kartītes un izdomā jaunu paskaidrojamo vārdu.
 • Par katru pareizi uzminētu vārdu komanda noliek uz galda burta kartīti no kaudzītes (ar burtu uz leju), lai atzīmētu iegūto punktu. (To ērti veikt minošajam spēlētājam.)
 • Paskaidrotājs var izvēlēties aizstāt visus 3 burtus ar citiem.
 • Kad atvēlētais laiks ir pagājis, komanda drīkst pavirzīt uz priekšu savu spēles figūru spēles
  laukumā par iegūto punktu skaitu, dalītu ar 2.

3. Burtu virtenes

 • Paskaidrojošais spēlētājs paņem kartīšu kavu rokā. Smilšu pulkstenis tiek apvērsts, un paskaidrotājs uz galda vienu zem otras atklāj 2 burtu kartītes.
 • Tie ir pirmie burti divām burtu virtenēm, kuras paskaidrotājs centīsies izveidot pēc iespējas garākas.
 • Vispirms viņš paskaidro vārdu, kas sākas ar vienu no atklātajiem burtiem.
 • Kad otrs spēlētājs uzmin vārdu, paskaidrotājs drīkst paņemt no kavas burta kartīti un nolikt blakus vienam no sākumburtiem, lai turpinātu virteni. Pieliekot burtu, viņam ir jāpaskaidro vārds, kas sākas ar šiem burtiem.
  Piemēram, KRakrēsls, KRUakrupis
 • Virtenes pēdējo burtu drīkst aizstāt ar citu.
 • Kad vārds ir uzminēts, paskaidrotājs atklāj jaunu kavas kartīti un noliek uz galda, lai turpinātu vienu no virtenēm.
 • Ja burts neiederas virtenē vai spēlētājs nevēlas to izmantot, viņš drīkst nolikt kartīti malā un atklāt kavas nākamo kartīti. Viena gājiena laikā var atklāt neierobežotu skaitu kartīšu. Ja ar 199 burtiem nepietiek, sajauciet kartītes un turpiniet.
 • Vienus un tos pašu vārdus nedrīkst atkārtoti paskaidrot tā paša gājiena laikā.
 • Kad atvēlētais laiks ir pagājis, komanda drīkst pavirzīt uz priekšu savu spēles figūru spēles laukumā par virtenēs izmantoto burtu skaitu, dalītu ar 2. (Drīkst skaitīt tikai burtus, kas izmantoti pieņemtajos paskaidrojumos.)

«Genius Alias» īpašie noteikumi

 • Cipars, uz kāda atrodas gājienu veicošās komandas spēles figūra, nosaka, kurš no trim paskaidrošanas veidiem ir jāizmanto šajā gājienā.
 • Katrā izveidotajā vārdā jābūt vismaz 3 burtiem, un visiem vārdiem jābūt pamata formā.
 • Ja paskaidrojošais spēlētājs pārkāpj parastos paskaidrošanas noteikumus, komanda tiek sodīta ar tās
  spēles figūras pārbīdīšanu 1 lauciņu atpakaļ spēles laukumā.
 • Aprēķinot kopējo punktu skaitu, nepārskaitļi tiek noapaļoti uz augšu (piemēram, 5 punkti = 3 lauciņi).
 • Kad atvēlētais laiks ir pagājis, pārējās komandas sauc: «Laiks!». Ja paskaidrotājs turpina paskaidrot vārdu, visi spēlētāji drīkst piedalīties tā minēšanā. Ja citas komandas dalībnieks uzmin vārdu, neviena komanda par to punktu nesaņem; vārdu vai punktu nevar nozagt, taču var palēnināt gājienu veicošās komandas virzību pretī finišam.
 • Ja uz galda tiek atklāta burta kartīte ar zirga vai rokas attēlu uz tās, komanda saņem papildu punktu (kas uz galda tiek atzīmēts ar papildu kartīti) par sekmīgi uzminētu vārdu, kas apzīmē vai nu dzīvnieku (zirga kartīte), vai ķermeņa daļu (rokas kartīte).

II daļa 

Šīs spēles mērķis ir uzdot dalībniekiem unikālu vārdu paskaidrošanas uzdevumu, kas tiešām liek pelēkajai vielai strādāt. «Alias» spēlē komandas. Spēlējot «Alias», ir jāraksturo lietas «citiem vārdiem» – jāpaskaidro kartīšu vārdi, izmantojot sinonīmus, antonīmus un uzvedinošus vārdus, bet ne pašu uzminamo vārdu, lai komandas biedri varētu uzminēt pēc iespējas vairāk vārdu, pirms visas smiltis sabirušas pulksteņa apakšdaļā. Uzvar komanda, kas pirmā sasniegusi finišu spēles laukumā. 

Spēles gaita 

 1. Sajauciet kartītes un nolieciet kavu uz galda. Katra komanda izvēlas spēles figūru un noliek to starta lauciņā. 
 2. Gājienu veicošā komanda izvēlas spēlētāju, kurš paskaidros vārdus pirmajā kārtā. Smilšu pulkstenis tiek apvērsts, un komanda paskaidro vārdus pirmajā veidā (paroles). 
 3. Pēc tam gājienu veic nākamā komanda. Izmantotās kartītes tiek noliktas kavas apakšā. 
 4. Komandas locekļi secīgi paskaidro vārdus katrā kārtā.
 5. Uzvar komanda, kas pirmā sasniegusi finišu spēles laukumā.

Paskaidrošana 

Paskaidrojumā nedrīkst pieminēt nevienu paskaidrojamā vārda daļu. 

Piemēram, vārdu «ugunsdzēsējs» nedrīkst paskaidrot ar vārdiem «persona, kas dzēš uguni». Taču var teikt, piemēram, «speciālajā apģērbā tērpta persona, kas cīnās ar liesmām». 

Ja vārdam ir divas daļas un kāds uzmin pirmo daļu, pēc tam varat to izmantot paskaidrojumā.

Drīkst izmantot antonīmus. Vārdu «liels» var paskaidrot, sakot «pretējs mazam».

Nedrīkst izmantot svešvalodas, ja tam nepiekrīt visi spēlētāji. 

Kļūdas 

Ja paskaidrojošais spēlētājs kļūdās, vārds netiek pieņemts un komandai tiek atņemts viens punkts. Tāpēc pārējām komandām ir ļoti uzmanīgi jāklausās! 

Piemēram, komanda ir uzminējusi 6 vārdus, bet paskaidrotājs pieļāvis divas kļūdas. Iegūtie 6 punkti ļauj komandai pavirzīties spēles laukumā 3 lauciņus uz priekšu, taču 2 kļūdu dēļ komanda drīkst pavirzīties uz priekšu tikai par vienu lauciņu. 

Noteikumi īsumā 

 • Komandas pārmaiņus paskaidro vārdus, katrā kārtā vārdus paskaidro cits komandas dalībnieks. 
 • Iegūto punktu skaits, dalīts ar divi (noapaļots uz augšu) = lauciņi uz priekšu spēles laukumā.
 • Kļūdu skaits = lauciņi atpakaļ spēles laukumā.
 • Lauciņš, kurā atrodas komandas spēles figūra, nosaka, kurš no paskaidrošanas veidiem ir
  jāizmanto.
 • Papildu punkts tiek piešķirts par ķermeņa daļas vai dzīvnieka nosaukumu, ja uz izspēlētās kartītes
  attēlots zirgs vai roka.
 • Uzvar komanda, kas pirmā sasniegusi finišu spēles laukumā.

No ģenialitātes līdz neprātam ir viens solis! 

Ja jūsu rīcībā ir gan «Crazy Alias», gan «Genius Alias», varat apvērst spēles laukumu, lai spēlētu neprātīgu «Genius Alias» vai ģeniālu «Crazy Alias». Tagad komandas spēles figūras lauciņa krāsa nosaka, kuras spēles noteikumi jāievēro šajā gājienā. Saturieties – diezin vai iespējams kaut kas vēl trakulīgāks par šo! 

Papildus informācija

Gads

2010

Stāvoklis

10/10

Valoda

Krievu

Spēlētāju skaits

4+